Xây dựng hệ thống phân phối

Kênh phân phối giống như một hệ thống ống nước: nước chảy từ đầu nguồn, qua ống và nằm sẵn...

Xúc tiến thương mại

Thúc đẩy giao thương, mua bán là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển của chúng tôi...

Xuất nhập khẩu hàng hóa

Một trong những ngành kinh doanh mũi nhọn của Liên Minh Tiêu Dùng Việt Nam. Chúng tôi có tham vọng ...

Xây dựng thương hiệu

Nền tảng của Truyền Thông Thương Hiệu được xây dựng trên cơ sở những giá trị được xác định rõ trong ...